De gespreksleider

Als (dag)voorzitter heb ik vele honderden vergaderingen en heisessies geleid. Ik heb daarbij altijd kunnen terugvallen op een goede voorbereiding en een heldere agenda. Tijdens zo’n bij-eenkomst ben ik streng als het moet maar heb ook altijd een kwinkslag bij de hand. Ik probeer scherp te luisteren naar wat gezegd wordt of juist niet aan bod komt. Even doorvragen helpt dan vaak.

Een dag is voor mij geslaagd als we – in een veilige sfeer – met een besluit afronden én die dag met elkaar hebben kunnen lachen.